Hướng dẫn làm tráp rồng phượng từ A đến Z

Nói đến học kết tráp, tráp rồng phượng là một trong những loại tráp phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các đám hỏi và đám cưới của người Việt ta. Bê tráp, đặc biệt là tráp rồng phượng đã trở thành một trong những thủ tục không thể…